Zadanie 14 strona 181 podręcznik matematyka z plusem 1
Hrabia wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów. Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał jadalnych ,a ile trujących grzybów ? Za każdy przyniesiony grzyb jadalny płace talara ale za każdy trujący odbieram 3 talary.


Zadanie 13 strona 181 podręcznik matematyka z plusem 1
Kolejka elektryczna jadąca z Gdańska do Gdyni zatrzymuje się na kilkunastu stacjach między innymi w Oliwie i Sopocie. Oblicz jak długo kolejka jedzie z Gdańska Głównego do Gdyni Głównej jeśli wiadomo że:
*jedną czwarta tego czasu jedzie z Oliwy do Sopotu.
*z Gdańska do Sopotu jedzie 21 min.
*z Oliwy do Gdyni jedzie 19 min.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T16:48:59+01:00
Zad.14
x- jadalne
y- trujące

x+y=50 I *3
x-3y= 18

3x + 3y = 150
x-3y= 18

__________________

3x+ 3y +x-3y = 150 + 18
4x= 168
x= 42

y= 50-42
y= 8
21 3 21