Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T17:02:14+01:00
Dzięku Kazimierzowi Wielkiemu polska wychodziła z izolacji politycznej.
- w 1333 zawarł pokój z Brandenburgią oraz nawiązał kontakty z cesarstwem, papiestwem i Luksemburgami.
Doprowadził do pokoju polsko-czeskiego w 1335 na zjeździe w Wyszehradzie gdzie spotkali się władcy Czech Węgier i Moraw. Kazimierz również próbował w sposób dyplomatyczny rozwiązać problem z krzyżakami. Ostatecznie w 1343 zawarto pokój w Kaliszu na mocy którego polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, Krzyżacy natomiast zatrzymali Pomorze oraz ziemię chełmińską.
Kazimierz Wielki w okresie bezkrólewia na Rusi halickiej zgłosił pretensje do tronu. Przy poparciu wojsk węgierskich wyruszył na Ruś. W wyniku trwających 26 lat zajął Ruś Halicką.
Uważam że polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego była bardzo dobra dzięki niej znacznie wzrosła pozycja polski na arenie międzynarodowej
23 4 23