Odpowiedzi

2010-03-27T16:52:39+01:00
Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
2010-03-27T16:52:46+01:00
Przed uchwaleniem konstytucja byla monarhia konstytucyjna
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T16:53:30+01:00
Rozdział I. Odrodzenie państwa polskiego (1914-1918)
1. "Sprawa polska" w początkach wojny
2. Akt 5 listopada - restytucja Królestwa Polskiego?
3. Odbudowa polskich instytucji państwowych
4. Odzyskanie niepodległości

Rozdział II. Kształtowanie się ustroju II Rzeczypospolitej
1. Mała Konstytucja 1919 roku
2. Projekty ustroju II RP

Rozdział III. Pod rządami Konstytucji marcowej
1. Konstytucja 1921 roku
2. Praktyka konstytucyjna w latach 1922-1926
3. Nowela sierpniowa - pierwszy etap przebudowy ustroju państwa

Rozdział IV. Uchwalenie Konstytucji kwietniowej i jej obowiązywanie do wybuchu wojny
1. Spory wokół uchwalenia nowej konstytucji
2. Konstytucja kwietniowa
3. Praktyka konstytucyjna lat 1935-1939

Rozdział V. Państwo polskie w czasie II wojny światowej
1. Konstytucja kwietniowa w czasie wojny
2. Polskie Państwo Podziemne
3. Komunistyczny ruch oporu a państwo polskie

Rozdział VI. "Polska ludowa" 1944-1947

Rozdział VII. Władze II RP na uchodźstwie 1945-1990

Rozdział VIII. Powstanie PRL i ewolucja jego ustroju
1. Okres Małej Konstytucji 1947-1952
2. Konstytucja 1952 roku
3. Od "demokracji ludowej" do "państwa socjalistycznego" (1952-1980)
4. Okres "socjalistycznego modernizmu" (1980-1988)

Rozdział IX. Powstanie III RP i przemiany ustrojowe 1990-1997
1. Demokratyczny przełom 1988-1989
2. Mała Konstytucja 1992 roku
3. Uchwalenie Konstytucji w 1997 roku

Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks instytucji
Indeks geograficzny

1 1 1