Odpowiedzi

2009-10-30T11:20:40+01:00
1]alegoria-postac,zdarzenie,które oprócz znaczenia dosłownego ma sens domyślny 2]anafora-polega na powtórzeniu tych samych wyrazów 3]apostrofa-bezposredni,uroczysty zwrot do osoby 4]archaizm-element jezyka, który wyszedł z użycia 5]epifora-polega na powtórzeniu tego samego wyrazu na końcu nastepujacych po sobie strof 6]epitet-jest określeniem rzeczownika 7]hiperbola-przedstawienie zjawiska w sposób wyolbrzymiony 8]inwokacja-pełniejsza apostrofa,umieszczona na poczatku utworu 9]neologizm-nowy wyraz 10]oksymoron-wyrazenie złozone z 2 przeciwstawnych znaczeniowo składników 11]onomatopeja-wyraz dzwiękonaśladowczy 12]animizacja-ożywienie,nadawanie przedmiotom martwym cech istot żywych13]peryfraza-omówienie,zasrtąpienie prostego słowa bardziej rozbudowanym 14]porównanie-zestawienie jednego zjawiska z drugim ,podobnym 15]powtórzenie-wielokrotne użycie tego samego wyrazu 16]metafora-przenośnia,połączenie słow niezgodnie z ich podstawowym znaczeniem 17]synonim-wyraz równoważny znaczeniowo innemu 18]personifikacja-uosobienie-przedstawienie postaci martwych jako ludzkich
8 3 8
2009-10-30T11:36:24+01:00
Homonimy- są to wyrazy takie same ortograficznie, lecz mają inne znaczenie, np. PARA( wodna, zakochanych), ZAMEK(w drzwiach, budynek)

Antonimy- wyrazy o przeciwnym znaczeniu, dobro-zło.

Apostrofa-retoryczny zwrot do osoby lub rzeczy, np. Czego chcesz od nas, Panie...

Inwokacja-rozpoczynające utwór epicki wezwanie do bogów, muz, np. "Boże, dlaczego tak zrobiłeś"

Powtórzenia- specjalne powtarzanie jednego wyrazu, dwukrotnie lub wielokrotnie

Anafora- polegająca na powtarzaniu jakiegoś słowa na początku kolejnych wersów, zdań itp. Np. Nie ma pragnień – są tylko apetyty,”

Epifora-polega na celowym powtarzaniu jakiegoś słowa na końcu kolejnych wersów, zdań

Synonimy - wyraz zbliżony znaczeniowo do innych wyrazów , które w określonych kontekstach mogą występować zamiennie. Np. król- władca, pies-pupil

Porównania - zwrócenie uwagi na cechy i właściwości opisywanego zjawiska za pomocą porównywania go do innego zjawiska,Np. „zimny jak lód”.

Epitety - wyraz określający w tekście literackim rzeczownik, najczęściej w postaci przymiotnika, który wskazuje właściwości w sposób bezpośredni bądź metaforyczny, np. czerwona róża, "gorzkie gwiazdy" .

Metafory - zespół wyrazów zyskujący specjalne, odmienne znaczenie od tego, które wynika z poszczególnych jego składników, np. „morze gwiazd”.

Hiperbola (przesadnia) – metafora, w której występują elementy zamierzonej przesady. np. taczać się ze śmiechu, umierać ze zmęczenia, nieziemska piękność

Oksymoron (epitet sprzeczny) – najprostsza forma paradoksu, np.„śpiesz się powoli”, „blask ciemnieje”.

Antyteza – zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo elementów w celu uzyskania silniejszego efektu np.: „Ma granice – nieskończony...”

Peryfraza (omówienie, opisanie) – zastąpienie nazwy przedmiotu, czynności, osoby lub cechy bardziej rozbudowanym opisem: charakterystyką, metaforą np.: „gwiazda ognista”- słońce.

Personifikacja (uosobienie, animizacja, ożywienie) – przedstawienie pojęć abstrakcyjnych, a także zjawisk przyrody, zwierząt, roślin, przedmiotów jako działających postaci ludzkich.

Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) – rodzaj instrumentacji głoskowej polegający na naśladowaniu za pomocą dźwięków różnych pozajęzykowych zjawisk akustycznych, np. głosów występujących w przyrodzie. Najprostszą forma onomatopei są wyrazy dźwiękonaśladownicze, których brzmienie przypomina nazwane za ich pomocą dźwięki naturalne, np. kukać, miauczeć, świst, zgrzyt.

Pytanie retoryczne – zdanie ujęte w formie pytania na które nie oczekuje się odpowiedzi.

Wykrzyknienie – krótkie zdanie wykrzyknikowe wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające bardzo silną emocję. np. „Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją!”.

Alegoria- treść, która poza znaczeniem dosłownym ma jeszcze jedno: ukryte i domyślne (często występuje w bajkach, gdzie bohaterowie zwierzęcy uwydatniają ludzkie wady).

Rym- powtarzanie się identycznych bądź zbliżonych brzmieniem głosek znajdujących się w określonej pozycji – najczęściej na końcach wersów.

Zdrobnienie- pieszczotliwe, czułe określenie czegoś lub kogoś za pomocą dodania do wyrazu podstawowego formantu: -ka -ko -utki -nik –ek –eńko –ić –enie –eczek
(np.: dom-domeczek; mało- maleńko).

Zgrubienia- tworzymy je, aby podkreślić niechęć i negatywne emocje do opisywanego zjawiska bądź uwydatnienia jego wieku za pomocą dodania do wyrazu podstawowego formantu –sko np.: pies- psisko;


Paradoks- zaskakujące sformułowanie, w sposób efektowny prezentujące myśl przeciwstawiającą się stereotypowym mniemaniom. Łączy sprzeczności, formułując tym sposobem nowe prawdy. Zdaje się prowadzić do logicznej sprzeczności, lub sytuacji przeczącej zdrowemu rozsądkowi, np. Maryja jest dziewicą-mimo, że urodziła syna, penis nie ma nóg-a stoi.

Symbol-motyw będący znakiem treści bezpośrednio nie ujawnionych (ma znaczenie głębsze, ukryte, niejasne)


Ohh duzo tego ;)
No niestety- niektóre środki musiałam brac z internetu... Mam nadzieję, że nie przeszkadza Ci to ..
Pozdrawiam ;))
5 4 5