1zadanie

Napisz wzór funkcji y=ax,jeżeli jej współwyznacznik kierunkowy.
a)jest wartością wyrażając.
-10⅔*0,25+0,75:1⅛
b)jest wartością wyrażania
9,2-1,2:8/15+00,05.

2Zadanie.
Napisz wzór funkcji f(x)=ax,jeżeli jej wykres przechodzi przeż punkty.
a)A=(1,2,-4⅘)
b)A=(1,1,-5½)
c)A=(-⅓,1½)
Maja byc wszystkie obliczenia i na jutro.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:01:54+01:00
Zad1
a)-10⅔*0,25+0,75:1⅛=-32/3*1/4+3/4:9/8=-32/12+3/4*8/9=-8/3+2/3= -6/3= -2
y=-2x
b)9,2-1,2:8/15+00,05=9,2-0,15/15+0,05=9,2-0,01+0,05= 9,24
y=9,24x
zad2
a)A=(1,2,-4⅘)
y=ax
-4⅘=1,2a
a=-4
y=-4x
b)A=(1,1,-5½)
y=ax
-5½=1,1a
a=-5
y=-5x
c)A=(-⅓,1½)
y=ax
1½=-⅓a
a=-4,5
y=-4,5x