Odpowiedzi

2010-03-27T17:27:00+01:00
1.synoD-zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich.
2.cyrlicA-nazwa alfabetu słowiańskiego na cześć św.Cyryla
2.drużyNa- wojsko wyspecjalizowane w rzemiośle wojennym i zależne od księcia
3.kasztelanIa- okręg grodowy zarządzany przez kasztelana
4.chrystiaNizajca- proces wypierania rodzinnych wierzeń osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę chrześcijańską
5.BullA- określenie dokumentu, do którego przwieszono pieczęć wyciśniętą w metalu.