Odpowiedzi

2010-03-27T17:38:26+01:00
1.Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym 243 artykuły.
2. 1. Władzę prawodawczą, której zadaniem było stanowienie prawa,
2. Władzę wykonawczą, której zadaniem było owe prawo wykonywać
3. Władzę sądowniczą, której, zadaniem było rozstrzygać konkretne sprawy podstawie ogólnie sformowanych norm prawnych. O to chodzi?
3. Jest 460 posłów
4.3 senatorów tyle przynajmniej znalazłam w necie bo w ksiazce tego znaleźć nie mogłam xD.
Mam nadzieje że chociaz troche pomogłam :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T17:42:14+01:00
To wszystko mi mówiła pani i na 100% jest dobrze ;]

1. Konstytucja:
- preambuła (wstęp do aktu prawnego)
- 13 rozdziałów
2. Władza w Polsce:
- ustawodawcza (sejm+senat=parlament)
- wykonawcza (Prezydent i Rząd)
- sądownicza (sądy i trybunały)
3. W Polsce jest 460 posłów
4. W Polsce jest 100 senatorów
5. Zgromadzenie Narodowe - to wspólne posiedzenie sejmu i senatu pod przewodnictwem marszałka sejmu lub marszałka senatu
2010-03-27T17:43:53+01:00
Z czego się składa konstytucja?
W życiu państwowym konstytucja oznacza ustrój lub akt, normujący sprawy ustrojowe. Jest to akt o szczególnym znaczeniu określający zasady działania wszystkich organów państwa, ich wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki obywateli. Wszystkie pozostałe normy i regulacje musza być z nią zgodne. Określa się ja mianem ustawy zasadniczej.
Jak dzieli się władza w Polsce?
- ustawodawczą: Sejm i Senat,
-wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent,
- sądowniczą: sądy i trybunały.
Ilu jest posłow w Polsce?
Sejm składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych, równych, proporcjonalnych.
Ilu jest senatorów w Polsce?
Senat składa się z 100 senatorów. Bierne prawo wyborcze przysługuje od 30 roku życia. Senatorowie są wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych
Zgromadzenie ludowe.
jeden z podstawowych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo.