Odpowiedzi

2010-03-27T17:25:03+01:00
1.Maćko z ... odp: Bogdańca
2. Ojciec Danuśki, pan na Spychowa odp : Jurand
3. Nazwa gospody gdzie Zbyszko po raz pierwszy zobaczył Danuśkę odp: Pod Lutym Turem
4. Danusia była pod opieką księżnej Anny .... odp: Danuty
5. Postać historyczna ; królowa Polski w czasach średniowiecza odp: Jadwiga
6. Córka Zycha ze Zgorzelic odp : Jagienka
7. Stolica Krzyżaków odp: Malbork
8. Bitwa pod .... ; wydarzenia historczne, które miało miejsce w 1410 roku odp: Grunwaldem
2010-03-27T17:30:39+01:00
•G•runwald
K•r•zyżacy
J•u•rand
Sie•n•kiewicz
Krakó•w•
J•a•gienka
Po•l•ska
•D•anusia
2010-03-27T18:18:27+01:00
1.Ulrich von ... :odp.Jungingen.
2.Imię autora powieści:odp.Henryk
3. ... ze Spychowa:odp.Jurand
4.Córka Juranda:odp.Danusia
5.Miejscowosc z którego pochodził
Jurand:odp.Spychowo
6.Tymczasowy król Polski:odp.
Jagiełło
7.Stolica Krzyżaków:odp.Malbork
8.Zbyszko z ...:odp.Bogdańca
1 5 1