1.oblicz długość przekątnej prostokąta który jest powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę wiedząc ze średnica przekroju poprzecznego walca jest równa 12cm a wysokość walca równa jest 15cm
2.oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego z wyniku obrotu:
-kwadratu o boku dl 4cm
-prostokąta o wymiarach 10cm i 5cm wokół dłuższego boku
-prostokąta o wymiarach 10cm i 5cm wokół boku krótszego boku

2

Odpowiedzi

2010-03-27T17:45:44+01:00
1.
średnica =12
promień =6

długość podstawy prostokąta =2πr=12π

PRZEKĄTNA (liczymy z pitagorasa) x²=(12π)²+15²
x²=144π²+225
x=√(144π²+225) ----------- całe wyrażenie pod pierwiastkiem

2.oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego z wyniku obrotu:
-kwadratu o boku dl 4cm

PRZEKRÓJ MA WYMIARY 8*4=32

-prostokąta o wymiarach 10cm i 5cm wokół dłuższego boku

PRZEKRÓJ MA WYMIARY 10*10=100

-prostokąta o wymiarach 10cm i 5cm wokół boku krótszego boku
PRZEKRÓJ MA WYMIARY 20*5=100
2010-03-27T17:53:18+01:00
Zad 1
d - średnica = 12 cm
h - wysokość = 15 cm
obwód podstawy = Пd = 12П cm
l - przekątna = √144П² + 225 = √1419,8 + 225 = 40,6 cm
zad 2
kwadrat
r - promień walca = 4 cm
d - średnica = 8 cm
h - wysokość walca = 4 cm
P - pole przekroju = 8 razy 4 = 32 cm²
prostokąt ( dłuższy bok)
r - promień walca = 10 cm
d - średnica = 20 cm
h - wysokość = 5 cm
P - pole przekroju = 20 razy 5 = 100 cm²
prostokąt (krótszy bok)
r - promień walca = 5 cm
d - średnica walca = 10 cm
h - wysokość = 10 cm
P - pole przekroju = 10 razy 10 = 100 cm²