Dwie kule,jedną z cyny, drugą z ołowiu, o takiej samej masie 0,1kg i takiej samej temperaturze początkowej 17 stopni Celsjusza, ogrzewano do całkowitego stopnienia. Oblicz, która z kul pobrała więcej energii? Ciepło właściwe cyny wynosi 220 (J/kg×K) a ciepło właściwe ołowiu 130(J/kg×K). Temperatura topnienia cyny jest równa 232 stopni Celsjusza a temperatura topnienia ołowiu 327stopni Celsjusza.Ciepło topnienia cyny wynosi 59 000(J/kg), ciepło topnienia ołowiu 25 000 (J/kg)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T18:13:53+01:00
Dane:
masa cyny = 0,1 kg
masa ołowiu = 0,1 kg
temperatura początkowa cyny = 17 °C
temperatura początkowa ołowiu = 17 °C
temperatura końcowa cyny = 232 °C
temperatura końcowa ołowiu = 327 °C
ΔT cyny = 215 °C
ΔT ołowiu = 310 °C
ciepło właściwe cyny = 220 J/kg * °C
ciepło właściwe ołowiu = 130 J/kg * °C
ciepło topnienia cyny = 59 000 J/kg
ciepło topnienia ołowiu = 25 000 J/kg

ΔEw = m * cw * ΔT
Q = m * ct

ΔEwcyny = 0,1 kg * 220 J/kg * 215 °C = 4830 J
Q cyny = 0,1 kg * 59 000 J/kg = 5900 J
4830 J + 5900 J = 10730 J

ΔEwołowiu = 0,1 kg * 130 J/kg * °C * 310 °C = 4030 J
Q ołowiu = 0,1 kg * 25 000 J/kg = 2500 J
4030 J + 2500 = 6530 J

Odp: Więcej energii pobrała kula zrobiona z cyny.
3 4 3