1. Określ, czy dane równanie jest równaniem pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Odp. uzasadnij :
a) ½-x=4
b) m:2=-7
c) a²:4-2=4
d) y=2x+5
e) n:5=20
f) a+b=c+d
g) -8=x²+7
h) 2y-3=10+5y
i) 3(x-1)=2x

2. Dane są liczby : -4, ½, 3. Sprawdź, która z nich spełania równanie :
-4(2-x)+5=3+2x

3. Czy dane równanie jest równaniem pierwszego stopnia z jedną niewiadomą? Odp. uzasadnij.
a) 3x-5=-2x+4
b) x-1= 2x+3:4
c) x-2y=4
d) x+1:2=-x:3
e) x²=16
f) 2(a+1)= 4-3a.

rozwiąż wszystkie zadania ! ;)

3

Odpowiedzi

2010-03-27T17:31:30+01:00
A) ½-x=4 tak ponieważ przy niewiadomej x nie ma stopnia
b) m:2=-7 tak ponieważ przy niewiadomej m nie ma stopnia
c) a²:4-2=4 nie ponieważ przy niewiadomej m jest stopień kwadratowy
d) y=2x+5 tak
e) n:5=20 tak
f) a+b=c+d nie
g) -8=x²+7 nie
h) 2y-3=10+5y tak
i) 3(x-1)=2x tak
2. Dane są liczby : -4, ½, 3. Sprawdź, która z nich spełania równanie :
-4(2-x)+5=3+2x
Odp. Liczba 3 spełnia to równanie.
3. Czy dane równanie jest równaniem pierwszego stopnia z jedną niewiadomą? Odp. uzasadnij.
a) 3x-5=-2x+4 tak ponieważ jest jedna niewiadoma x w pierwszym stopniu
b) x-1= 2x+3:4 tak ponieważ jest jedna niewiadoma x w pierwszym stopniu
c) x-2y=4 nie ponieważ są dwie niewiadome x i y
d) x+1:2=-x:3 tak ponieważ jest jedna niewiadoma x w pierwszym stopniu
e) x²=16 tak ponieważ x=4
f) 2(a+1)= 4-3a. tak ponieważ jest jedna niewiadoma a w pierwszym stopniu
20 3 20
2010-03-27T17:36:14+01:00
1.
a) jest pierwszego stopnia z jedną niewiadomą- jedna niewiadoma i bez potęgowania
b)jest -
c)nie jest - bo jest w drugiej potędze
d)nie jest - bo są dwie niewiadome
e)jest
f)nie jest - cztery niewiadome
g)nie jest - bo w drugiej potędze
h)jest
i)jest

2.-8+4x+5=3+2x
-3+4x=3+2x
-3-3=2x-4x
-6=-2x/:-2
x=3

3.
a)tak - bo jest jedna niewiadoma i ta niewiadoma nie jest potęgowana
b)tak - jedna niewiadoma, niepotęgowana
c)nie - bo są dwie niewiadome
d)tak - jedna niewiadoma, niepotęgowana
e)nie - bo potęgowana jest niewiadoma
f)tak - jedna niewiadoma, niepotęgowana
15 4 15
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T17:39:39+01:00
Zad 1
a) ½-x=4
-x=4/0,5
x=-8 jest bo ma jedna niewiadoma

b) m:2=-7
m/2=-7*2
m=-14 jest bo jest 1 niewiadoma

c)

d) y=2x+5
jest pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi


e) n:5=20
n/5=20 /*5
n=100 jest bo ma 1 niewiadoma

f) a+b=c+d pierwszy stopien z 4 niewiadomymi


g) -8=x²+7
drugi stopien z 1 niewiadoma

h) 2y-3=10+5y pierwszy stopien z 1 niewiadoma

i) 3(x-1)=2x pierwszy stopien z 1 niewiadoma


zad 2
-4(2-x)+5=3+2x
-4(2-3)+5=3+2*3
-8+12+5=3+6
9=9


zad 3
a) 3x-5=-2x+4
3x+2x=4+5
5x=9
x=9/5
x=1,8 tak jest

b) x-1= 2x+3:4
x-2x=0,75+1
-x=1,75
x=-1,75 jest

c) x-2y=4
x=4+2y nie jest

d) x+1:2=-x:3
x+x/3=1/2
2x/3=1/2
x=3/4 jest

e) x²=16
x=4 lub x=-4 nie jest

f) 2(a+1)= 4-3a.
2a+2=4-3a
2a+3a=4-2
5a=2
a=2/5 jest
10 3 10