Odpowiedzi

2009-10-30T12:46:01+01:00
W warunkach normalnych mol każdego gazu zajmuje objętość 22,4 dm3. Układamy proporcję:

1 mol--------------------------------22,4 dm3
x (moli)----------------------------2,24 dm3

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 0,1 mol metanu.

Teraz policzymy masę 0,1 mola tego gazu.

M molowa CH4 (czyli masa 1 mola) = 12g + 4*1g = 16 g

16 g CH4-----------------------------------1 mol CH4
x (g CH4)---------------------------------0,1 mola CH4

x = 1,6 g

Pozdro)
1 5 1