Odpowiedzi

2009-03-22T00:01:57+01:00
Role banku Polskiego:
operacje otwartego rynku,
rezerwa obowiązkowa,
operacje kredytowo-depozytowe,
zarządzanie rezerwami dewizowymi i zasady polityki kursowej,
nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe,
współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.