1. Rurkę o długości 18 cm włożono do szklanki o średnicy 6cm i wysokości 12 cm,w sposób podany na rysunku.Oblicz,jaki procent rurki stanowi część wystająca ze szklanki.2.Boki prostokąta mają długości√2 i 1cm.Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku długości równej długości przekątnej tego prostokąta.


Plissss help me!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-27T17:28:37+01:00
2 a= 1 b= √2
d= a√3 = √3

Pt= a kw √3 / 4
Pt= 3√3 /4
2010-03-27T17:30:01+01:00
18: (12:6) = 18:2 = 9
odp. Część wystająca ze szklanki stanowi 50% rurki.

2cm i 1cm
2:2 = 1
1:2 = 0,5
Ptrójkąta = 1 x 0,5 = 0,5cm2
2010-03-27T17:31:01+01:00
2. ob;liczymy przekatną prostokata czyli: 2^2+1^2=x^2
x-przekatnba kwadratu
4+1=x
x=pierwiastek z 5
pole trojkąta równobocznego: 5/4*pierwiastek z3