Odpowiedzi

2010-03-27T17:31:43+01:00
Cząsteczka ma masę równa znajdującym się w niej pierwiastków.
1 5 1
2010-03-27T17:35:07+01:00
Masa cząsteczkowa to suma mas atomowych wszystkich atomów tworzących dana cząsteczkę. Pewne podstawowe wiadomości na temat struktury cząsteczki dają nam wzory strukturalne - od uproszczonych, schematycznych po przestrzenne modele. Ze względu na trudności w przedstawieniu przestrzennej struktury na płaszczyźnie, dość często stosuje się umowne symbole, pomagające zrozumieć rzeczywistą budowę przestrzenną związku.
2 5 2