1.oblicz wartosc predkosci liniowej krzeselka karuzeli odległego od osi obrotu
o 5m jezeli karuzela ta wykonuje 12 pełnych obrotów w czasie 2 minut.

2.piłka spada swobodnie z wysokosci 10 m.zakładajac brak oporow powietrza oblicz wartosc predkosci tej piłki w połowie wysokosci.przyjmij ze g=10m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T00:22:48+01:00
Zad. 1

r = 5 m
n = 12
t = 2 min = 120 s

obliczam
okres: T = t/n = 10 s
prędkość kątową: ω = 2π/T = 0,2π /s
prędkość liniową: v = ω * r = 0,2π * 5 = π m/s

Zad. 2

przyrost energii kinetycznej = spadkowi potencjalnej

mV² /2 = mgh
V² = 2gh = 2*10*5 = 100
V = 10 m/s