Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T16:27:30+01:00
There are morale supernatural phnemenon. They are invisibleand ad can penetrate by walls. Can no take morale in hand that things eat,drink, neither sit down as du not have muscles skins and they feel nothing.But has one fond point , when photo eats make reflect and shows it eats on prints photographers.

(uchy są to zjawiska nadprzyrodzone.Są niewidzialne i mogą przenikać przez ściany.Duch nie mogą brać jakichkolwiek rzeczy w ręce,jeść , pić ani siadać ponieważ nie mają mięśni, skóry in nic nie czują.Lecz mają jeden czuły punkt , gdy robi się zdjęcia odbijają się i widać je na odbitkach fotografi.)
Nie wiele i troche dziwne ale chyba może być:)