Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T17:36:41+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T17:37:30+01:00
Gęstośc=masa na objętośc
d=m/V

kg/m³=kg/m³
2 5 2
2010-03-27T17:46:16+01:00
Różne substancje mają różną gęstość.
Aby obliczyć gęstośc danej substancji, należy wyznaczyć masę jednostkowej objętości tej substancji.
Gęstość oznacza się grecką literą q<czytaj ro> Wzór q=m:v <tak dokładnie to ro równa sie m kreska ułamkowa v )
q- gęstość substancji , z której zbudowane jest ciało
m-masa ciała
v- objętość ciała
Jednostką gęstości w układzie SI jest 1 kg :m sześcienne < 3 na górze>
to znaczy wyobraz sobie szescian o wymiarach 1m razy 1m razy 1 m razy który mam masę równa 1 kg
1 5 1