Rozwiąż krzyżówkę , wyjaśnij hasło i podaj zastosowania tego procesu .
1.Jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej.
2.Nazwa anionu kwasu solnego .
3.Nazwa soli zawierającą resztę kwasową S2-
4.Jon obdarzony ładunkiem dodatnim .
5.Nazwa elektrody ujemnej w postaci elektrolizy.
6.Sole kwasu bromowodorowego .
7.Rozpad soli na jony pod wpływem wody.
8.Produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztworu CuCl2
9.Jon ujemny
10.SO₄²⁻, SO₃²⁻,NO₃⁻,S²⁻ Są to aniony ..... kwasowych .
11.Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy .

1

Odpowiedzi

2010-03-27T19:09:53+01:00
1.Metal
2.Chlorkowy
3.Siarczek
4.Anion
5.Katoda
6.Bromki
7.Dysocjacja
8.Miedz i Chlor
9.Kation
10.Reszt
11.Bołotow
2 1 2