Odpowiedzi

2009-10-30T13:17:18+01:00
1. W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód
2) zaśmiecania
3) rozkopywania gruntu
4) niszczenia grzybów oraz grzybni
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
8) rozgarniania i zbierania ściółki
9) wypasu zwierząt gospodarskich
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt
13) puszczania psów luzem
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu

2,8,10,1314-najbardziej łamane
4 3 4
2009-10-30T13:31:21+01:00
Najczęstrzymi zasadami, które sa łamane w lesie jest :

-śmiecenie
-niszczenie lub uszkadzanie drzew
-puszczanie psów luzem
-chałasowanie
-płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt
-niszczenie grzybów oraz grzybni
-biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi

2 3 2