1. odpowiedz, jaka rolę w społeczeństwie obywatelskim odgrywają stowarzyszenia i fundacje.
2.podaj po 2 przykłady praw obywatelskich każdej kategorii:
*prawa osobiste
*prawa i wolności polityczne
*prawa i wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne
3.wskaż stwierdzenia odnoszące się do państwa:
a. brak oddzielonego granicami terytorium
b. określone terytorium zamieszkiwane przez trwała wspólnotę ludzi
c. władza niezależna od innych państw
d. wspólnota ludzi podporządkowana władzy państwowej.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T18:49:12+01:00
Prawa osobiste
-prawo do życia
- prawo do nietykalności i wolności osobistej

prawa i wolności polityczne
- udziału w referendum
- wybierania prezydenta RP

prawa i wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne
- prawo do nauki
- własności praw majątkowych i dziedziczenia
__________________________________

3. b,c i d
_____________________-
stowarzyszenia i fundacje tworzone są aby dbać o interesy obywateli; ich funkcjonowanie ma na celu pomoc pokrzywdzonym obywatelom i poniekąd kontrolować poczynania rządu (żeby demokracja pozostała demokracją ;D); fundacje zrzeszają obywateli, dając im wpływ na władzę, mogą sami podejmować decyzje;

mam nadzieję że to pomoże ;)
8 3 8