Odpowiedzi

2009-10-30T13:44:38+01:00
Roztwór jest 30 %, czyli w jego 100 g musi być 30 g subst. rozpuszczonej. Policzymy, ile substancji rozpuszczonej jest w 1000 g roztworu:

30 g subst. roz.-----------------------------100 g roztworu
x (g subst. roz.)---------------------------1000 g roztworu

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 300 g chlorowodoru.

Policzymy, jaka to jest objętość (gęstość = 1,49 g / dm 3)

300 g chlorowodoru --------------------------x (dm 3 chlorowodoru)
1,49 g chlorowodoru-------------------------1 dm 3 chlorowodoru

x ≈ 201, 34 dm 3 chlorowodoru

----------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz policzymy objętość wody, czyli rozpuszczalnika.

masa rozpuszczalnika = masa roztworu - masa subst. rozpuszczonej

masa wody (rozpuszczalnika) = 1000 g - 300 g = 700 g

gęstość wody = 1 g / cm 3

Liczymy z proporcji, aby było bardziej zrozumiałe:

1 g wody-----------------------------------1 cm 3
700 g wody--------------------------------x (cm 3)

x = 700 cm 3 wody (rozpuszczalnika) = 0,7 dm 3
4 4 4
2009-10-30T14:21:30+01:00
30 g --> 100 g
X -->1000 g

x = 300 g chlorowodoru.

gęstość = 1,49 g / dm 3

300 g chlorowodoru --->x dm 3
1,49 g chlorowodoru--->1 dm 3

x ≈ 201, 34


Objętość wody:

masa rozpuszczalnika = masa roztworu - masa subst. rozpuszczonej

mr 1000 g - 300 g = 700 g

gęstość wody = 1 g / cm 3


1 g wody-->1 cm 3
700 g wody-->x cm 3

x = 700 cm 3 wody (rozpuszczalnika) = 0,7 dm 3
3 5 3