Odpowiedzi

2010-06-26T23:51:03+02:00
Pod pojęciem "spółki" rozumie się umowę, która jest zawarta pomiędzy wspólnikami zobowiązującymi się skonsolidować swój kapitał prywatny w ramach wspólnego przedsięwzięcia, które przynieść ma satysfakcjonujący dochód. W polskim prawie wyróżnia się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.
spółka kapitałowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.
Spółkami osobowymi według aktualnie obowiązujących przepisów są:
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna.
1 5 1
2010-06-27T00:01:34+02:00
Sp. z o.o.--- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót - sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw
spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

Spółka jawna --- Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek
, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółka rodzinna----- Spółka rodzinna – polski serial telewizyjny w reżyserii Jerzego Sztwiertni i Janusza Dymka emitowana przez TVP w latach 1994-1995.

Spółka akcyjna------- Spółka akcyjna (forma skrócona w nazwach spółek SA) - rodzaj spółki kapitałowej. W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ją Kodeks handlowy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie.