Zad.1
W której części Azji i dlaczego występują tajfuny?
zad.2
Jak powstają i gdzie występują monsuny?
zad.3
Uzupełnij zdania:
Strefa czasowa Kairu (Egipt) obowiązuję między południkiem ....... a południkiem ....... Różni się o ...... godzinę (y) od czasu uniwersalnego. Jeżeli zegary ustawione według czasu uniwersalnego wskazują godzinę 20.00, to w Kairze obowiązuje ..... godzina czasu strefowego.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T17:55:54+01:00
1.Występują we wschodniej i południowo wschodniej Azji.
Przyczynami są: silny wznoszący prąd powietrza oraz coś, co wprawi go w ruch obrotowy. Prądy wznoszące najczęściej powstają w wyniku różnicy temperatur.