Odpowiedzi

2011-01-06T12:26:47+01:00

1zaineresowanie się syreną rybaka Szymona i jego kolegi Mateusza

2Udanie się do pustelnika

3pomysł Barnaby

4zanknięcie w oborze syreny

5plonowanie syreny przez pastucha Staszka

6dobrowolne rozwiązanie syreny

7 ucieczka syreny

 

6 4 6