Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T17:59:23+01:00
Cp 1 = 50%
d = m\v
m = d*v
mr = 300cm3 * 1,5g\cm3
mr 1 = 390g

Cp = ms\mr*100%
ms = Cp*mr\100%
ms = 50%*390g\100%
ms = 195g

mr = ms + m wody
m wody = 390g - 195g
m wody = 195g

Cp 2 = 68%
ms = 195g

mr = ms*100%\Cp
mr = 195g*100%\68%
mr = około 286,76g

m wody = 286,76g - 195g
m wody = 91,76g

195g - 94,76g = 103,24g

Odp: Należy odparować 103,24g wody.