1. Oblicz wartość przyspieszenia dośrodkowego ciała poruszającego się po okręgu o
promieniu r = 0,5 m z częstotliwością f = 0,5 Hz .
2. Koń ciągnie wóz, działając na niego siłą 500 N pod kątem 0 30 do poziomu. Wóz pod
wpływem tej siły porusza się ruchem jednostajnym. Oblicz wartość pracy, jaką wykonał
koń na drodze 1 km

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:10:15+01:00
Wiedząc ze f=1/T możemy obliczyć okres obiegu ciała:
T=1/0,5 = 2s
długość okręgu jest równa:
l=2πr
l=2*π*0,5m = π m

Znajac droge i czas w jakim cialo je pokonuje mozemy obliczyc jego predkosc:
V=s/T
V=π/2 m/s

Przyspieszenie dosrodkowe obliczamy ze wzoru:
a=V²/r
a=(π/2)² / 0,5 = π²/2 ≈ 4,93 m/s²

Zad 2
Jeśli siła nie działa równolegle do powierzchni to prace liczymy ze wzoru:
W=F * s * cosα
zatem:
W= 500N * 1000m * (√3)/2
W=25 000 √3 J