Pomocy potrzebuje to na poniedziałek .
1 . wyjaśnij zasady wybierania czytań .
2. co to jest rok "c" ?
3. szczegółowy opis przebiegu liturgii w Niedziele Palmową ( wersja z procesją)
4. informacje o liturgii w katedrze i szczegółowy schemat liturgii wieczornej Wielkiego Czwartku .
5. opisać wygląd tradycyjnej palmy lubelskiej.

będę wdzięczna przynajmnie za częściowe odpowiedzi na te pytania : ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T09:31:54+02:00
2. co to jest rok "c" ?
W ciągu roku liturgicznego w trakcie liturgii czyta się dużą część Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu. Jest tego bardzo dużo i dlatego niedziele, uroczystości i święta są oparte na cyklu trzyletnim, oznacza się go literami A, B i C (np. rok liturgiczny 2001/2002 był rokiem A, rok 2002/2003 jest rokiem B, rok 2003/2004 - C, 2004/2005 - ponownie A itd.). W tym roku głównie czyta się Ewangelię Św. Łukasza.

3. szczegółowy opis przebiegu liturgii w Niedziele Palmową ( wersja z procesją)
Wierni czekają przed Kościołem z palmami. Wychodzi do nich Ksiądz oraz ministranci.Idą z procesją dookoła Kościoła.Wchodzą do Kościoła z pieśnią: "Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie...".Po przybyciu do ołtarza, kapłan oddaje mu cześć; może go także okadzić.Następnie jeśli używał kapy ( jest ona w kolorze czerwonym), zdejmuje ją i wkłada ornat.
Ksiądz przemawia, nawiązując do Niedzieli Palmowej i poświęca palmy, kropi je wodą święconą . Czytana jest Ewangelia jak Pan Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy.
Potem jest homilia.Dalej Msza święta odbywa się w zwykły sposób.
50 1 50