Odpowiedzi

2010-03-27T18:16:10+01:00
K2O - tlenek potasu
K2O + H2O => 2KOH - wodorotlenek potasu

N203 - tlenek azotu(III)
N2O3 + H2O => 2HNO2 - kwas azotowy(III)

SO3 - tlenek siarki (VI)
SO3 + H2O => H2SO4 - kwas siarkowy(VI)

Cl2O7 - tlenek chloru (VII)
Cl2O7 + H2O => 2HClO4 - kwas chlorowy(VII)