Zad1. Kamil wydał 1/4 swoich pieniędzy i jeszcze złotówkę. Zostało mu 1,25 zł. Ile pieniędzy miał na początku?
zad2. Trzy boki trapezu równoramiennego mają długość 10 cm, a wysokość 8cm, pole 128cm(kwadratowych).Oblicz obwód tego trapezu.
PILNE!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:09:22+01:00
Zad1. x- wszystkie pieniądze
1/4x+1+1,25=x
-3/4x=-2,25|\(-3/4)
x=3
odp. Na początku miał 3zł.
zad2. 254/8=31,75 długości podstaw
31,75+3*10=61,75
odp. Obwód tego trapezu to 61,75cm.
10 4 10