1. Zbiór rozwiązań nierówności -0,5x<2 tworzą liczby:
a) mniejsze od -1
b) mniejsze od -4
c) większe od 4
d) większe od -4
OBLICZENIA!

2. Zbiorem rozwiązań nierówności 6(2+x)<6x+10 jest:
a) zbiór liczb ujemnych
b) zbiór liczb dodatnich
c) nie ma zbioru
d) zbiór R
OBLICZENIA!

3

Odpowiedzi

2010-03-27T18:05:00+01:00
-0,5x<2
-x<4
x>-4


ODP: d

6(2+x)<6x+10
12+6x<6x+10
12-10<6x-6x
2<0

sprzeczność

ODP:c
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:06:06+01:00
1. Zbiór rozwiązań nierówności -0,5x<2 tworzą liczby:
a) mniejsze od -1
b) mniejsze od -4
c) większe od 4
d) większe od -4

obliczamy:
-0,5x<2 /:0,5
-x < 4 /*(-1)
-4 < x

czyli odpowiedź d) większe od -42. Zbiorem rozwiązań nierówności 6(2+x)<6x+10 jest:
a) zbiór liczb ujemnych
b) zbiór liczb dodatnich
c) nie ma zbioru
d) zbiór R

obliczamy:
6(2+x)<6x+10
12+6x < 6x+10 /-6x
12 < 10

odp c) nie ma zbioru
2010-03-27T18:07:48+01:00
1) -0,5x<2 /*(-2)
x>-4
odp. d
2) 6(2+x)<6x+10
12 + 6x < 6x + 10 /-6x
12<10
sprzeczność
odp. c