Kawałek miedzi o objętości 5 dm3 ma masę 8,1 kg, zaś kawałek złota o objętości 2 cm3 ma masę 38,6g. Ile razy w przybliżeniu gęstość złota jest większa od gęstości miedzi?
Miedź- 8900 kg m3 , 8,9 cm3
złoto- 19 300kg m3 ,19,3 g cm3

2

Odpowiedzi

2009-10-30T16:57:56+01:00

1dm3 - 1000 cm3

miedź.
m = 8,1 kg = 8100 g
v = 5dm3 = 5000 cm3

d= m/v
d= 8100g/5000cm3
d=1,58 g/cm3


złoto :

v = 2 cm3
m = 38,6g

d= m/v
d= 38,6g/2cm3
d=19,3g/cm3


----------------------------------------------------------------------------

19,3g/cm3 / 1,58g/cm3 = 11


w przyblizeniu gęstość złota jest ma 11 razy większą gęstrośc od miedzi .
2009-10-30T16:59:11+01:00
Z tych danych co podałeś w treści zadania, a nie pod nim jest tak:
Gęstość = masa / objętość
więc

Gęstość miedzi = 8,1 kg / 5dm³= 1,62kg/dm³
38,6 g = 0,0386kg
2cm³=0,008 dm3
Gęstość złota = 0,0386kg/0,008dm³=4,825 kg/dm3

Stosunek gęstości złota do miedzi:
4,825 / 1,62 = 2,97
2 3 2