Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia z dziejów Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym , nadając im cyfry od 1 do 7.Cyfra 1 oznaczać będzie wydarzenie najwcześniejsze.

bitwa warszawska
początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
odzyskanie niepodległości
przewrót majowy
uchwalenie Konstytucji marcowej
reforma skarbu Władysława Grabskiego
wybór Gabriela Narutowicza na prezydenta
daje naj za dobrą odpowiedź:)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T18:22:26+01:00
Bitwa warszawska
odzyskanie niepodległości
konstytucja marcowa
wybór gabriela narutowicza...
przewrót majowy
początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
reforma skarbu Władysława Grabskiego
2 5 2