Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:24:25+01:00
1.zmniejszyło się zapotrzebowanie na niektóre zawody,,
2.postępu techniczny i technologiczny, który powoduje spadek zapotrzebowani na pracowników ,
3. restrukturyzacja gospodarki,zamykanie zakładów pracy,
4. załamanie się popytu konsumpcyjnego na skutek drastycznego obniżenia się realnych dochodów ludności,
5. załamanie się popytu inwestycyjnego na skutek utrudnionej dostępności i wysokiego oprocentowania kredytów
6. załamanie się eksportu,


1 5 1