Odpowiedzi

2010-03-27T18:44:09+01:00
Średniowiecze to epoka między epoką noważytną, a starożytną.
Obejmuje lata mniejwięcej z zakresu 500-1500 n.e. Granice czasowe określa się też jako od wielkiej wędrówki ludów i rozpadu Cesarstwa Zachodzniorzymskiego do początków renesansu. Nazwa "średniowiecze" pochodzi od łacińskiego określenia medius aevus co oznacza "wiek średni". Społeczeństwo nie było jednolite. Dzielimy je na: duchowieństwo, mieszczaństwo, rycerstwo oraz chłopstwo. Gosposarka rozwijała się bardzo powolnie. Opierała się w znacznej części na produkcji rolnej i hodowli. Za ziemie płaco w cztery sposoby: daniny, dzisięciny, pańszczyznę oraz czynsz. Literatura była zaawansowana szczególnie w sprawy świeckie, religijne, duchowe i społeczne.

Mam nadzieję, że pomogłem. ;)