Odpowiedzi

2010-03-27T18:41:10+01:00
Prekambr :
-Ery archaiczne
skorupa ziemska zbudowana gł. ze skał bazaltowych. Ulegała b. często przeobrażeniom . Intensywny wulkanizm. Gazy wydzielane z magmy (co2 pra wodna ,)ały poczatek atmosferze beztlenowej i hydrosferze
-proterozoiczne
tworzą sie kratony , które łączą się w 1 kontynent - Panega I
Ruchy górotwórcze wzdłóż kratonów