1. Kąt rozwarcia stożka ma miarę 60 stopni , a wysokość stożka ma 15 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka .
Wynik ma wyjść :225 cm kwadratowych

2.Pole przekroju osiowego stożka jest trójkątem równobocznym o boku równym 8 cm . Oblicz pole powierzchni bocznej stożka .
Wynik ma wyjść :32 pi cm kwadratowych .


Błagam pomóż mi !!! Za od daje naj.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T18:33:48+01:00
Zad1.
h=15cm
wysokosć dzieli kąt 60 na 2 po 30 i tworzy 2 Δ o katach:90,60 i 30⁰
z kąta 30, wiesz że:
a√3:2=15cm
a√3=30
a=30√3:3
a=10√3cm=tworzaca l
r=½l=5√3cm
pole=πr²+πrl=π×(5√3)²+π×5√3×10√3=75π+150π=225πcm²
zad2.
r = 4cm
Pb = πrl
Pb = 4*8π
Pb = 32πcm²
32 4 32
2010-03-27T18:38:03+01:00
1]
wysokosć podzieli ten kąt na 2 po 30⁰
z własności kąta 30⁰, wiesz,że 15=a√3:2
a√3=30
a=30√3:3
a=10√3cm= tworzaca stożka l
r=½ l=5√3cm
pole=πr²+πrl=π×(5√3)²+π×5√3×10√3=75π+150π=225πcm²
2]
czyli średnica=8cm
r=4cm
tworzaca l=8cm
obliczam h
h=8√3:2=4√3cm
pole boczne=πrl=π×4×8=32πcm²
15 3 15
2010-03-27T19:12:51+01:00
1.
h=r√3 i l=2r
15=r√3 /:√3
r=5√3
l=10√3
Pc=Pp+Pb
Pc=(5√3)²π+5√3*10√3π
Pc=75π+150π
Pc=225πcm²

2.
2r=8cm=l
r=4cm
Pb=πrl
Pb=4*8π
Pb=32πcm²
24 4 24