Odpowiedzi

2010-03-27T18:38:06+01:00
Zad.1napisz równania dysocjacji;
dwóch dowolnych zasad,
KOH <--H₂O--> K⁺ + OH⁻
NaOH <--H₂O--> Na⁺ + OH⁻

dwóch dowolnych kwasów,
HNO3 <--H₂O--> H⁺ + NO₃⁻
H₂SO₄ <--H₂O--> 2 H⁺ + SO₄²⁻
dwóch dowolnych soli.

Na₂SO₄ <--H₂O--> 2 Na⁺ + SO₄²⁻
Cu(NO₃)₂ <--H₂O--> Cu²⁺ + 2 NO₃⁻

zad.2
wyjasnij na czym polega zjawisko dysocjacji elektrolitycznej?
proszę o pomoc

Dysocjacja elektrolityczna- jest to rozpad pewnych związków na jony pod wpływem dowolnego rozpuszczalnika, rozpuszczalniekiem może być woda :)
8 4 8