Odpowiedzi

2010-03-27T18:40:33+01:00
- likwidacja państwa polskiego
- Stanisław August Poniatowski stał się zakładnikiem carycy
Katarzyny II
- najwybitniejszych przywódców wywożono do Petersburga innych zaś internowano w więzieniach austriackich i pruskich
- żołnierzy wcielano do armii zaborczych

2010-03-27T18:44:11+01:00
Skutki powstania:
-upadek powastania stał sie kresem niezawisłego bytu państwowego; trzej zaborcy podjęli decyzję o ostatecznym rozbiorze Rzeczypospolitej
-rozpoczeto proces uwalniania chłopów z ciężarów feudalnych( Uniwesrał połaniecki)
-powstanie stało się wzorem dla póżniejszych zrywów niepodległościowych w XIXw.
-ułatwiło rewolucyjnej Francji przetrwanie najtrudniejszego okresu walk z wojskami tzw. I koalicji antyfrancuskiej (m.in. Prusy, Austria)