Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:47:51+01:00
Środek odcinka ma współrzędne, które są średnią arytmetyczną
współrzędnych jego końców
A=(-4, -7)
B=(xb, yb)
S=(5, -1)
(-4+ xb)/2 = 5, stąd -4+ xb = 10, xb= 10+ 4 = 14
(-7+ yb)/2 = -1, stąd -7+ yb= -2, yb = -2+ 7 = 5
B=(14, 5)
spr.
(-4+14)/2 = 10/2 = 5
(-7+ 5)/2 = -2/2 = -1
S= (5, -1)
Odp. Punkt B ma współrzędne xb= 14 i yb= 5; B=(14, 5).
1 5 1