JAK WYMAWIA SIĘ TE ANGIELSKIE SŁOWA
1,be(być)-was /were
2.buy(kupować)-bought
3.can (umieć,potrafić , móc)- cought
4.cut(kroić, ciąć)-cut
5.do(robić)-did
6.drink(pić)-drank
7.eat(jeść)-ate
8.find(znaleźć)-fount
9.fly (latać)-flew
10.get(dostć)-got
11.have(mieć )-had
12.give(dawać)-gave
13.go(iść)-went
14. know(wiedzieć)-knew
15.(learn(uczyć się)- learnt
16.make(robić)-made
17.pay(płacić)-paid
18.put(połóżyć,kłaść)-put
19.read(czytać)- read
20.ran(biegnąć)-ran
21.see(wiedzieć)-saw
22.sing(śpiewać)-sang
23.sleep(spać)-slept
24.swim(pływać)-swam
25.take(brać,wziąć)-took
26.think(myśleć)-thought
27.understand(rozumieć)-understood
28.win(wygrać)-wom
29.write(pisać)-wrote
30.hear(słyszeć)-heard

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T18:57:02+01:00
1,be(być)-was /were bi łos\ łer
2.buy(kupować)-bought baj bout
3.can (umieć,potrafić , móc)- cought ken kout
4.cut(kroić, ciąć)-cut kat kat
5.do(robić)-did du did
6.drink(pić)-drank drink drank
7.eat(jeść)-ate it ejt
8.find(znaleźć)-found fajnd found
9.fly (latać)-flew flaj flew
10.get(dostć)-got get got
11.have(mieć )-had hew had
12.give(dawać)-gave giv gejw
13.go(iść)-went go łent
14. know(wiedzieć)-knew knoł knew
15.(learn(uczyć się)- learnt lern lernt
16.make(robić)-made mejk mejd
17.pay(płacić)-paid paj pajd
18.put(połóżyć,kłaść)-put put put
19.read(czytać)- read rid red
20.run(biegnąć)-ran run ran
21.see(wiedzieć)-saw si soł
22.sing(śpiewać)-sang sing sang
23.sleep(spać)-slept slip slept
24.swim(pływać)-swam słim słam
25.take(brać,wziąć)-took tejk tuk
26.think(myśleć)-thought fink fougt
27.understand(rozumieć)-understood anderstand anderstud
28.win(wygrać)-won łin łon
29.write(pisać)-wrote wrajt wrołt
30.hear(słyszeć)-heard hir herd
1 2 1
2010-03-27T18:59:20+01:00
1,bi łos łer
2.baj bołt
3.ken kout
4. -kut kut
5.du did
6.drink drank
7. it ejt
8. find fołnt
9.flaj
10. get got
11.hew hed
12. giw gejw
13. go łent
14. noł niu
15. lern lernt
16. mejk mejd
17.paj pejd
18. put put
19. rid rid
20. ran ran
21.-saw sii soł
22.sang sing sang
23.slept slip slipt
24.swam słim słam
25.took tejk tok
26.thought fink fołt
27.anderstend andrested
28.wom łin łon
29.wrote wrajt wrot
30. hia hird
1 5 1
2010-03-27T19:01:20+01:00
1. bi
2.baj
3.ken
4.kut
5.du
6.dżrink
7.it
8.fint
9.flaj
10.get
11.hew
12.gif
13.goł
14.noł
15.lern
16.mejk
17.pej
18.put
19.red
20.ran
21.si
22.sing
23.slip
24.słim
25.tejk
26.tink
27.anderstent
28.łin
29.wrajt
30.hart
1 5 1