Karta pracy
1 zadanie
Który z czynników klimatotwórczych wpływa na natężenie i sumę energii słonecznej dochodzącej do powierzchni Ziemi.?
a)rozmieszczanie oraz wielkość lądów i oceanów
b)szerokość geograficzna
c)prądy morskie
d)położenie danego obszaru względem oceanu

2 zadanie
Gdzie dociera największa dawka promieniowania słonecznego w ciągu dnia?
{jak mamy kule ziemską to na
równiku
nad zwrotnikiem raka
pod kołem podbiegunowym północnym
nad kołem podbiegunowym północnym

3 zadanie
Posługując się mapą hipsometryczną świata wpisz nazwy obszarów zgodnie z ich oznaczeniami

Obszary wilgotne -średni roczny opad powyżej 1000mm
1....................
2....................
3....................


Obszary suche średni roczny opad poniżej 250 mm
1...................
2....................
3...................
4.....................
5.....................
6.....................
7.....................
8.....................
9......................
10.....................

4 zadanie
Odszukaj w źródłach informacje o wielkości średniego rocznego opadu i wysokości rocznego opadu maksymalnego

Pomocy
Dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T19:41:05+01:00
1 zadanie
Który z czynników klimatotwórczych wpływa na natężenie i sumę energii słonecznej dochodzącej do powierzchni Ziemi.?
b)szerokość geograficzna
2 zadanie
Gdzie dociera największa dawka promieniowania słonecznego w ciągu dnia?
na równiku
3 zadanie
Posługując się mapą hipsometryczną świata wpisz nazwy obszarów zgodnie z ich oznaczeniami

Obszary wilgotne -średni roczny opad powyżej 1000mm
1.Indonezja
2. Japonia
3.Brazylia
Obszary suche średni roczny opad poniżej 250 mm
1.Egipt
2.Sudan
3.Libia
4.Algieria
5.Maroko
6.Arabia Saudyjska
7.Jemen
8.Katar
9.Tunezja
10.Izrael
4 zadanie
Odszukaj w źródłach informacje o wielkości średniego rocznego opadu i wysokości rocznego opadu maksymalnego
największy opad Czerapundżi największy
Indonezja średni największy
17 3 17