Temat: Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego. /4ćwiczenia/

(Żeby otrzymać punkty wszystkie zadania muszą być poprawnie zrobione - inaczej zgłaszam jako błędne.)

1. Aleksander Wielki przeprowadził reformy zgodnie z następującymi ukazami carskimi:
- o oczynszowaniu z urzędu,
- o emancypacji Żydów,
- o wychowaniu publicznym.
Wyjaśnij, czego dotyczył każdy z tych ukazów.

2. Wymień przyczyny dążeń niepodległościowych Polaków w latach 60. XIX wieku.

3. Podaj przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Królestwie Polskim.

4. Scharakteryzuj krótko ROLĘ Andrzeja Zamoyskiego w ŁAGODZENIU KONFLIKTU rosyjsko-polskiego.

3

Odpowiedzi

2009-11-01T15:11:54+01:00
1.
- o oczynszowaniu z urzędu: forma renty feudalnej polegająca na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę pieniężną lub daninę w naturze w zamian za użytkowanie ziemi, została zniesiona
- o emancypacji Żydów: nadanie praw Żydom-uwolnienie się od zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia
- o wychowaniu publicznym: prowadzenie nowej ustawy szkolnej- reorganizacja na wszystkich szczeblach, zwiększenie liczby szkół elementarnych – podstawowych , oraz podwyższenie liczby szkół średnich ułatwiając do nich dostęp i zmieniając program nauczania -utworzenie Szkoły Głównej

2. Wymień przyczyny dążeń niepodległościowych Polaków w latach 60. XIX wieku.
- łamanie konstytucji i jej zlikwidowanie,
- pierwsze aresztowania wśród spiskowców,
- istnienie tajnych spisków,
-represje cara po powstaniu listopadowym: likwidacja polskiego sejmu, armii, ograniczenie własności osobistej i prywatnej, królestwo miało stać się częścią Rosji, budowa Cytadeli, kontrybucja, prześladowania kościoła katolickiego, zesłania na Sybir, wyroki śmierci

3. Podaj przyczyny ogłoszenia stanu wojennego w Królestwie Polskim.
Ziemie Królestwa okupowane były przez 100 000 armię rosyjską, represje cara po powstaniu listopadowym: likwidacja polskiego sejmu, armii, ograniczenie własności osobistej i prywatnej, królestwo miało stać się częścią Rosji, budowa Cytadeli, kontrybucja, prześladowania kościoła katolickiego, zesłania na Sybir, wyroki śmierci, miał na celu spacyfikowanie dążeń niepodległościowych Polaków. Wszystkie sprawy o udział w nabożeństwach i demonstracjach patriotycznych podlegały odtąd sądom wojennym.

4. Scharakteryzuj krótko ROLĘ Andrzeja Zamoyskiego w ŁAGODZENIU KONFLIKTU rosyjsko-polskiego.
zjazdy ziemian w Klemensowie(1842r.), 1848 Spółka Żeglugi Parowej, uruchomił produkcję statków i barek. prezes Towarzystwa Rolniczego (1858-1861).
3 3 3
2009-11-01T16:51:32+01:00
1.
- o oczynszowaniu z urzędu: forma renty feudalnej polegająca na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę
pieniężną lub daninę w naturze w zamian za użytkowanie ziemi, została zniesiona
- o emancypacji Żydów: nadanie praw Żydom-uwolnienie się od zależności, poddaństwa, ucisku; usamodzielnienie, uniezależnienie; uzyskanie równouprawnienia
- o wychowaniu publicznym: prowadzenie nowej ustawy szkolnej- reorganizacja na wszystkich szczeblach, zwiększenie liczby szkół elementarnych – podstawowych , oraz podwyższenie liczby szkół średnich ułatwiając do nich dostęp i zmieniając program nauczania -utworzenie Szkoły
Głównej

2.
- łamanie konstytucji i jej zlikwidowanie,
- pierwsze aresztowania wśród spiskowców,
- istnienie tajnych spisków,
-represje cara po powstaniu listopadowym: likwidacja polskiego sejmu, armii, ograniczenie własności osobistej i prywatnej, królestwo miało stać się częścią Rosji, budowa Cytadeli, kontrybucja, prześladowania kościoła katolickiego, zesłania na Sybir, wyroki śmierci

3.
Ziemie Królestwa okupowane były przez 100 000 armię rosyjską, represje cara po powstaniu listopadowym: likwidacja polskiego sejmu, armii, ograniczenie własności osobistej i prywatnej, królestwo miało stać się częścią Rosji, budowa Cytadeli, kontrybucja, prześladowania kościoła katolickiego, zesłania na Sybir, wyroki śmierci, miał na celu spacyfikowanie dążeń niepodległościowych Polaków. Wszystkie sprawy o udział w nabożeństwach i demonstracjach patriotycznych podlegały odtąd sądom wojennym.

4.
zjazdy
ziemian w Klemensowie(1842r.), 1848 Spółka Żeglugi Parowej, uruchomił produkcję statków i barek. prezes Towarzystwa Rolniczego (1858-1861).
4 2 4
2009-11-01T17:36:07+01:00
1.
- oczynszowaniu z urzęde, czyli forma renty polegająca na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę
w pieniądzach lub daninę w zamian za użytkowanie ziemi - została zniesiona
- emancypacja żydowska: nadanie praw żydom i uwolnienie się od poddaństwa
- wychowanie publiczne: zwiększenie liczby szkół podstawowych i podwyższenie liczby szkół średnich, utworzenie Szkoły Głównej

2.
- łamanie konstytucji i jej zlikwidowanie,
- pierwsze aresztowania wśród spiskowców,
- istnienie tajnych spisków,
- represje cara po powstaniu listopadowym: likwidacja polskiego sejmu, armii, ograniczenie własności osobistej i prywatnej,a królestwo miało stać się częścią Rosji, także: budowa Cytadeli, kontrybucja, prześladowanie kościoła katolickiego, zesłania na Sybir, wyroki śmierci

3.
Ziemie Królestwa okupowane były przez 100 000 żolnierzy armii rosyjskiej, represje cara po powstaniu listopadowym to m.in. likwidacja polskiego sejmu, armii, ograniczenie własności osobistej i prywatnej, królestwo miało stać się częścią Rosji, budowa Cytadeli, kontrybucja, prześladowanie kościoła katolickiego, zesłania na Sybir, wyroki śmierci, miał na celu spacyfikowanie dążeń niepodległościowych Polaków. Wszystkie sprawy o udział w nabożeństwach i demonstracjach patriotycznych podlegały odtąd sądom wojennym.

4.
Zjazdy ziemian w Klemensowie 1842, Spółka Żeglugi Parowej 1848, uruchomił produkcję statków i barek. prezes Towarzystwa Rolniczego 1858-1861.
3 1 3