1. Prędkość statków wyraża się w węzłach. Statek płynący z prędkością 1 węzła pokonuje w ciągu godziny drogę równą 1 mili morskiej (Mm). Jaką drogę pokona w ciągu doby statek płynący z prędkością 10 węzłów?
a. 10Mm b. 120Mm c. 24Mm d. 240Mm
2. Masa rzuconego pionowo do góry kamyka wynosi 100g. Gdy kamyk osiągnął najwyższe położenie, siła wypadkowa działająca na niego miała wartość około...?
a. 0 N b. 1N i była zwrócona do góry c. 1N i była zwrócona w dół d. 0,1 i była zwrócona do góry.
3. Energia kinetyczna pewnego samochodu jadącego z prędkością 30 km/h wynosi 100kJ. Energia kinetyczna tego samego samochodu, gdy jedzie on z prędkością 60 km/h wynosi?
a. 25kJ b. 50kJ c. 200kJ d. 400kJ
4. Zmieszano ze sobą dwie porcje wody: jedną o temp. 10C, drugą o temp. 30C. Temp. końcowa wody jest jedną z czterech niżej podanych. Którą?
a. 5C b. 15C c. 35C d. 40C.
5. Na huśtawce, w odległości 2m od osi obrotu siedzi chłopiec o masie 25 kg. Jaka jest masa dziewczynki, która siedzi w odległości 2,5m od osi obrotu, jeżeli huśtawka jest w równowadze?
a. 15kg b. 20 kg c. 25 kg d. 30 kg.
6. W której z niżej wymienionych sytuacji nie (!!) zachodzi zjawisko indukcji elektromagnetycznej?
a. w pobliżu nieruchomej cewki wiruje magnes
b. cewka wiruje w pobliżu nieruchomego magnesu
c. w pobliżu nieruchomej cewki znajduje się druga cewka, w której płynie prąd przemienny
d. w pobliżu nieruchomej cewki znajduje się druga cewka, w której płynie prąd stały.
7. Ruch wahadła od położenia maksymalnego wychylenia do położenia równowagi trwa 0,5 s. Ile wynosi okres drgań tego wahadła?
a. 0,25s b. 1s c. 1,5s d. 2s
8. Przyśpieszenie ruszającego ze stacji pociągu jest stałe i wynosi 0,5 m/s do kwadratu. Jaka będzie prędkość pociągu po 10s od chwili jego ruszenia? Jaką drogę przebędzie pociąg w tym czasie? Zapisz obliczenia.
Bardzo proszę o obliczenia do wszystkich zadań. Żebym wiedziała skąd to się wzięło. Z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T21:36:21+01:00
1. d
1 w = 1Mm/1h
1Mm = 1w*1h
xMm = 10w*24h
x = 240

2. c
Q = m*g
g = 10m/s²
m = 0,1 kg
Q = 0,1 kg*10m/s² = 1N

3. d
Ek = mV²/2
V1 = 30 km/h
E1 = 100 kJ
m = 2*100000J/900 m²/s²
m = 222,22 kg
V2 = 60km/h
E2 = 222,22kg*3600m²/s²/2 ≈ 400 kJ

4. b
Gdyż żadna inna z podanych temperatur nie jest zawarta w przedziale (10, 30).

5. b
2m*25kg = x*2,5m
x = 2m*25kg/2,5m
x = 20kg

7. d
T = 0,5s*4
T = 2s

8.
a = 0,5 m/s²
t = 10s
Vo = 0 m/s
V = Vo + a*t
V = 10s*0,5m/s² = 5 m/s
s = Vo*t + at²/2
s = 0,5m/s²*100s²=50m
5 3 5