Odpowiedzi

2010-03-27T19:02:34+01:00
Nie może ponieważ do fotosyntezy potrzebne jest światło słońca
3 4 3
2010-03-27T19:03:02+01:00
Niezbędnymi czynnikami do procesu do fosyntezy są: woda,światło,odpowiednia temperatura.W nocy nie ma światła, więc jednocześnie nie może zajśc proces fotosyntezy.
3 3 3
2010-03-27T19:07:39+01:00
Fotosynteza nie może odbywać się w nocy ponieważjest to proces biochemiczny syntezy związków organicznych z prostych nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem światła absorbowanego przez barwniki fotosyntetyczne (np. chlorofil). Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktem – węglowodan, a źródłem światła – Słońce. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi ponieważ przekształca energię promieniowania słonecznego w postać użyteczną biologiczniew energię chemiczną
3 2 3