Odpowiedzi

2010-03-27T19:09:53+01:00
W(x)=2x³ - 6x² -16x + 48 = 2(x³ - 3x² -8x + 24) = 2[x²(x-3) - 8(x-3)] = 2[(x²-8)(x-3)] = 2[(x+2√2)(x-2√2)(x-3)]

Zatem pierwiastkami sa:
-2√2 , 2√2 i 3

a z tego pierwiastkiem wymiernym jest tylko 3
2010-03-27T19:10:12+01:00
W(x) = 2x³-6x²-16x+48
= 2x²(x-3)-16(x-3)= (2x²-16)*(x-3)
2x²-16 = 0 /:2 lub x-3=0
x²= 8 lub x = 3
x = -2√2 lub x = 2√2 lub x = 3
Zatem wymiernym pierwiastkiem tego wielomianu jest jedynie x = 3.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T19:17:26+01:00
W(x) =2x³ - 6x² - 16x + 48 i x ∈ Wymiernych

2x²(x -3) - 16(x - 3) = 0
(2x² - 16)(x - 3) = 0
2x² = 16 lub x = 3
x² = 8 lub x = 3
(x = 2√2 lub x = -2√2 lub x = 3 ) i x ∈ Wymiernych
x = 3

odp.
Wymiernym pierwiastkiem wielomianu W(x) jest x równe 3.