Temat: Powstanie styczniowe. /2ćwiczenia/

(Żeby otrzymać punkty wszystkie zadania muszą być poprawnie zrobione - inaczej zgłaszam jako błędne.)


1. Podaj przyczyny (przynajmniej 3) wybuchu powstania styczniowego.

2. Wymień nazwy trzech obozów, na które byli podzielenia Polacy w momencie wybuchu powstania styczniowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T15:52:34+01:00
1. Przyczyny wybuchu powstania
- chęc odzyskania niepodległości
- pobór Polaków do wojsk rosyjskich tzw. branka
- kary i więzienia dla Polaków

2. Obozy
- patriotyczny
- biali ( głównie ziemianie i przemysłowcy, chcieli własnej administracji i wojska polskiego)
- czerwoni ( Polscy studenci uczący się na wyższych uczelniach w Rosji. Ich zdaniem należało dążyć do całkowitego odzyskania niepodległości