Odpowiedzi

2010-03-27T19:10:07+01:00
Oznacza to, że nie mają stałej temperatury ciała.Gdy jest im zimno - zmieniają temp. ciała na ciepłą ocieplając się . A kiedy jest im za ciepło - mają ciało zimne .
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T19:10:08+01:00
Ryby (organizmy zmiennociepłe ) - potrafią zmieniać temperaturę swojego ciała, zależy to od temperatury zewnętzrznej( zimno - zmieniajuą temperaturę na cieplą i na odwrót ), ( człowiek ma cały czas tą samą temperaturę 35 - 37 stopnio celciusza więc nie jest organizmem zmiennocieplnym )
4 2 4
2010-03-27T19:10:51+01:00
Zmiennocieplność charakteryzująca m.in ryby, gady, płazy (bezkręgowce) polega na zależności temperatury ciała od temperatury otoczenia (zależność ta nie zawsze jest ścisła).

Powstaje z powodu słabego wykształcenia u tych zwierząt ośrodka termoregulacji.
4 2 4