Temat: Polskie patrie polityczne na początku XX wieku./3ćwiczenia/

(Żeby otrzymać punkty wszystkie zadania muszą być poprawnie zrobione - inaczej zgłaszam jako błędne.)


1. Dopisz partie i postawę wobec zaborców do każdej z orientacji.

a)PROROSYJSKA:
* partie-
* postawa wobec zaborców-

b)PROAUSTRIACKA:
* partie-
* postawa wobec zaborców-

2. Jaki był stosunek Niemców do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku?

3. Jaki był stosunek Rosjan do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T08:17:22+01:00
1.a)PROROSYJSKA:
* partie- Liga Narodowa, Stronnictwo Demokratyczno- Narodowe ("endecja","narodowa demokracja") - Roman Dmowski
* postawa wobec zaborców- Rosja słaba wewnętrznie i stojąca na niższym poziomie cywilizacyjnym, nie była w stanie zniszczyć narodu polskiego, natomiast świetnie zorganizowane państwo niemieckie, prowadząc konsekwentną politykę antypolską, mogło silnie zgermanizować naród
b)PROAUSTRIACKA:
* partie- PPS, SDKPiL - Józef Piłsudski
* postawa wobec zaborców- sytuacja Polaków w Galicji była najlepsza, liczono, że monarchia austro-węgierska zostanie przekształcona w monarchię austro-węgierską-polską

2. Jaki był stosunek Niemców do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku? Polityka germanizacji, kulturkampf, nazwę Wielkie Księstwo Poznańskie zastąpiono Provinc Posen, rugi pruskie, hakata,strajk we Wrześni

3. Jaki był stosunek Rosjan do społeczeństwa polskiego pod koniec XIX wieku?
Zniesiono odrębność Królestwa Polskiego od Rosji (wprowadzono nazwę Kraj Przywiślański), polityka rusyfikacji, prześladowano szlachtę i Kościól katolicki,