1. rozwiąż nierówność
a) 4x > 5 ( x + 1 )
b) 2(3x - 5) + 10 > 3 (2x -1 )
c) 12 (x-0.5) >6 (2x + 1) + 5

2.rozwiąż nierówność

a) x trzecich + dwie trzecie > 1

b) x szóstych -1 < jedna trzecia - x drugich

c) x- 3 drugich + trzy drugie > x+3 czwartych + x-1 ósmych


3. rozwiąż nierówność

a) 6,5 - 9x > 0,5 ( x + 1 )
b) 0,2 (x + 2 ) < 4,4 - x
c) 0,5x > 2 (0,1x + 0,25)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T19:39:50+01:00
1. rozwiąż nierówność
a)
4x > 5 ( x + 1 )
4x>5x+5
4x-5x>5
-x>5
x<-5

b)
2(3x - 5) + 10 > 3 (2x -1 )
6x-10+10>6x-3
6x-6x>-3+10-10
0≠-3

c)
12 (x-0.5) >6 (2x + 1) + 5
12x-6>12x+6+5
12x-12x>6+5+6
0≠17

2.rozwiąż nierówność

a)
x trzecich + dwie trzecie > 1|*3
x+2>3
x>3-2
x>1


b)
x szóstych -1 < jedna trzecia - x drugich|*6
x-6<2-3x
x+3x<2+6
4x<8
x<2


3. rozwiąż nierówność
a)
6,5 - 9x > 0,5 ( x + 1 )
6,5-9x>0,5x+0,5
-9x-0,5x> 0,5-6,5
-9,5x>-6
x<²/₁₉

b)
0,2 (x + 2 ) < 4,4 - x
0,2x+0,4<4,4-x
0,2x+x<4,4-0,4
1,2x<4
x<3⅓

c)
0,5x > 2 (0,1x + 0,25)
0,5x>0,2x+0,5
0,5x-0,2x>0,5
0,3x>0,5
x>1⅔2 5 2